تصیم گیری و دوراهی ها...

معمولاً یکی از آزاردهنده ترین وضعیت های بشری ماندن سر دوراهی ها است. وقتی تعارض در یک خواسته به اوج خودش می رسد میزان تنش درونی به صورت فزاینده ای بالا می رود. تصمیم گرفتن همیشه ساده نیست بلکه دارای تبعات روانی و اجتماعی بسیاری است. در این مطلب منظور اصلی بر تعارضاتی است که در تصمیم گیری های ما وجود دارند. تعارض یعنی اینکه خواستن چیزی موجب از دست دادن چیز دیگری می شود وقتی که هر دوی آنها را می خواهیم. به این تعارض نوع گرایش-گرایش می گویند. در این وضعیت ها حل کردن تعارض سخت تر می شود و بارها افراد بین این خواسته و خواسته ی دیگر می مانند و شاید چندین بار برای مدتی یکی را انتخاب کنند و بعد دوباره به سراغ آن دیگری بروند.

سر دو راهی ماندن از موانع اصلی رشد و توسعه ی فردی است. به قول معروف گرفتن تصمیم غلط خیلی بهتر از بی تصمیمی و بلاتکلیفی است. در زندگی همه ی ما این شرایط بسیار اتفاق می افتد و ما بسته به نوع تیپ شخصیتی، تجارب، میزان آگاهی و حتی شیوه ی تربیتی خودمان با آن برخورد می کنیم. وقتی ساختار روانی یک فرد همه چیزخواه باشد مطمئنا گرفتن تصمیم در دوراهی های زندگی بسیار سخت خواهد بود. وقتی بدست آوردن فقط پنجاه درصد از پیشنهادهایی که زندگی جلو رویمان قرارداده است برای فردی به معنی شکست و بی عرضگی باشد پس عذابی فرساینده را نیز سالیان سال با خود و در درون خود حمل خواهد کرد.

از سوی دیگر وقتی درک فردی از دنیای ثمره ی تأمل و اندیشه ورزی و ارتقای سطح خودآگاهی وی باشد بسیار راحت تر می تواند خود را از معرکه ی گرایش-گرایش رها کند.

چند راه حل برای نماندن بر سر دوراهی:

1-   به این واقعیت باور داشته باشید که هر انتخابی یعنی از دست دادن چیزی دیگر که انتخاب نکرده اید و این اصلی گریزناپذیر در زندگی است. پس با یک دست فقط یک هندوانه بردارید.

2-   از تصمیم گیری نترسید حتی اگر اشتباه باشند. از لحاظ روانشناختی انسان ها نیاز شدیدی به کنترل بر زندگی خودشان دارند حتی اگر در حد تعیین زمان خاموش کردن لامپ ها باشد. پس از توانایی خود برای اعمال تسلط و کنترل زندگی خودتان استفاده کنید.

3-   همین که در بین دو گزینه احساس کمی بهتری به یکی از آنها دارید می تواند نشان دهنده ی خوبی برای دست بکار شدن تان باشد. بعضی وقتها رجوع به درونتان راهگشا می شود.

4-   کشیدن جدول سود و زیان هر خواسته راه منطقی تری برای برخورد با تعارضات خواهد بود.


/ 0 نظر / 119 بازدید