کتاب...

خواندن کتاب و اهمیت آن همه جا به گوش می رسد! کمتر کسی هست که درباره کتاب نظر مخالفی بدهد و بگوید چیز بیهوده ای است.

اما ما ایرانی ها بارها ثابت کرده ایم که می توانیم به چیزی اعتقاد داشته باشیم اما درست برعکس آن رفتار کنیم! ما می توانیم درباره ی اهمیت حفظ محیط زیست و یا بحران کم آبی حرف بزنیم و برای دیگران ثابت کنیم که مشکل واقعا وجود دارد اما وقتی زیر دوش رفتیم بدون کوچکترین توجهی به هدر دادن آن آواز می خوانیم.

در مورد کتاب و کتاب خوانی هم قضیه از این منوال است. وقتی به فردی که در واجب! بودن کتاب داد سخن می دهد بگویید که 30 هزار تومان خرج فلان کتاب کن با صحنه ای متفاوت روبرو خواهید شد و از تعجب همان فرد متعجب خواهید شد.

اما هر کس که به خواندن عادت کرد همانا از خوشبخت ترین افراد دنیا خواهد بود.


کتاب خوان برای خرید کتاب دغدغه ی پول ندارد بلکه دغدغه ی اصلی اش وقت است.


راهکارهایی برای مطالعه

1- کتاب را برای پوز دادن و نمایش دادن نخوانید.

2- هر کتابی هم که گیرتان آمد نخوانید.

3- نه خیلی تند و نه خیلی کند مطالعه کنید.

4- قرار نیست بعد از خواندن کتاب تک تک جملات نویسنده را به یاد داشته باشید. اگر یک یا دو جمله یاد گرفته اید و آنها را بکار می برید به اصل هدف رسیده اید.

5- ادبیات را هیچوقت فراموش نکنید.

6- هر از گاهی فلسفه هم بخوانید.

7- روانشناسی را زیاد بخوانید.

8- به بزرگان نگاه کنید و از کنار فهرست کتاب هایی که معرفی می کنند سرسری رد نشوید.

9- ابتدا از کتاب های با حجم کم و جذاب شروع کنید و بعد به سمت کتاب هایی بروید که عرق تان را دربیاورد!

10- در یک موضوع حداقل سه کتاب بخوانید بعد موضوع مطالعه را عوض کنید. البته اگر 20 جلد را بخوانید که دیگر شاهکار است و در آن حیطه حرفی برای گفتن خواهید داشت.

11- بخوانید و کارتان به دیگران نباشد.

12- بخوانید قبل از آنکه به نخواندن عادت کنید.


/ 0 نظر / 57 بازدید