مشاهده یا ارزیابی...

تا چه اندازه در فرق گذاشتن بین مشاهده با ارزیابی موفق عمل می کنیم؟


مشاهده یعنی دیدن و گزارش آن چیزی که در حال رخ دادن است بدون دخالت دادن احساسات و نظرات. در نقطه ی مقابل آن ارزیابی قرار دارد که شامل تفسیر و قضاوت و طبقه بندی کردن است.


روزی عده ای از بزرگان سراغ بودا یا یکی از عرفای هند رفتند تا علت آوازه و شهرتش را بفهمند. وقتی او را پیدا کردند گفتند به چه حقیقتی رسیده ای؟ گفت من وقتی غذا می خورم فقط می خورم و وقتی به اطرافم نگاه می می کنم فقط نگاه می کنم.!

به راستی مشاهده کردن صرف آدمی را سرشار از شادی و آرامش می کند. به همین خاطر راهکارهایی مانند ذهن آگاهی در حال گسترش بوده و نتایج خوبی هم داشته اند. در ذهن آگاهی یاد می گیریم تنها بر روی حواس خود تمرکز کنیم و وارد بازی ذهن نشویم که با ولع می خواهد هر چیزی را ارزیابی کند.

تمرین سختی است اما مطمئناً نتیجه اش غافلگیرمان خواهد کرد!


/ 0 نظر / 105 بازدید