فعالیت و شاد شدن...

یکی از راه های ساده و دم دست برای شادی انجام دادن کارهای معوقه و یا مشغول بودن در یک کار و هدفی است.

معمولا وقتی به کارهای خودمان می رسیم احساس باکفایت بودن کرده و عزت نفس مان افزایش می یابد و مجموع آن تبدیل به شادی می شود. اگر دقت کنید شادی همیشه با شادابی و بانشاط بودن و فعال بودن تداعی می شود و خمودی یا بی تحرکی به افسردگی تعبیر می شود.

اگر بخواهیم از این موضوع نسخه ای برای خودمان دربیاوریم باید گفت: شادی نیاز به فعال بودن و رفتارهایی دارد که سرشار از هدفمندی و انرژی است .


 باید رفتارهایمان با نوع هیجانی که دنبال آن هستیم هماهنگ باشد.


اگر می خواهید احساس خوبی بدست آورید همین حالا کاری عملی را شروع کنید و مطمئن باشید قبل از پایان آن احساس شادی را تجربه خواهید کرد.


/ 0 نظر / 25 بازدید