عزت نفس و یک نکته...

خراب کردن دیگران و لذت بردن از بدگویی در مورد دیگران نشان دهنده ی یک بیماری است. افرادی که اینگونه هستند از عزت نفس پایین شدیداً رنج می برند.

این موضوع جای توجه بسیار دارد. وقتی به تخریب دیگران می پردازیم درواقع با بی ارزش نمودن آنها حس بی ارزشی درونی خودمان را لاپوشانی می کنیم. افراد با عزت نفس کم با برجسته کردن نقص ها و عیب های دیگران به درون رنجور و خود کم پندارشان این پیام را ارسال می کنند که نگران نباش در این دنیا هیچ کس خوب و عالی نیست و همه مثل خودت لیاقت شادی و عشق و بزرگی ندارند و اگر هم در ظاهر دارند حتماً بخاطر پارتی بازی یا شانس بوده است!

این حرف ها برایتان آشنا است؟ مطمئناً در جامعه ی ما و در درون خودمان با این افکار روبرو شده ایم. می توان ادعا کرد ایرانیان دارای نقصی بزرگ در عزت نفس هستند و با این تحلیل تمام نقد ها و تخریب ها، حسد ها و زیرآب زنی ها را می شود درک نمود.

وقتی از دیگران تعریف می کنید و اگر منفعت و چاپلوسی در میان نباشد نشان از این است که شما اصلاً نگران این نیستید که با برجسته شدن دیگران در حاشیه قرار خواهید گرفت و یا بی ارزش بودنتان برملا خواهد شد.

متاسفانه وقتی از خوبی ها و پیشرفت های کسی حرفی زده می شود یا بلافاصله بی اهمیت جلوه داده می شود و یا به صورتی مختصر از آن رد می شوند. ولی وقتی پای خراب کردن در میان باشد جوی گرم! و بحثی طولانی رخ می دهد.


راهکار:


برای بالابردن عزت نفس خودمان به جای گفتن بدی های دیگران از خوبی های آنها تعریف کنیم!


/ 0 نظر / 24 بازدید