اصالت و شادی...

در پست قبلی به شادی و رابطه ی آن با فعالیت و انجام دادن کارهایی که برعهده ما است پرداختیم. در اینجا باید به موضوعی دیگر که در شادی ما اثر اساسی دارد توجه کنیم.

اصالت؛ مفهومی زیبا، تا حدودی پیچیده و در عین حال ضروری برای اندیشیدن و بنیان گذاشتن زندگی بر آن است. اصالت یعنی تعهد به خود و پرهیز از نمایش دادن خود آنطور که نیستیم. در اصالت هم جنبه ی ایجابی وجود دارد و هم سلبی.


از نظر ایجابی فرد اصیل خود را جستجو می کند، می یابد، می شناسد و به آن متعهد می شود. فرد اصیل به خودخواهی دچار نمی شود بلکه به خودشناسی و خودشکوفایی مشغول می شود. اما از نظر سلبی فردی اصیل دست به یک خانه تکانی اساسی می زند و به تمام نقش بازی کردن ها، ریاکاری ها و نفاق ها پایان می دهد.

نمی توانیم در حالیکه می دانیم خودمان نیستیم و داریم به خودمان دروغ می گوییم شاد هم زندگی کنیم. شاید وقتی شمس در اول مسیر مولانا را وادار به سوختن کتابهایش کرد هدفش کمک به مولانا برای یافتن خود اصیلش بود که در زیر لایه های اقوال و تفاسیر این و آن مدفون شده بود. و بعد از آنکه مولانا به مقام اصالت دست یافت متحول شد و دنیایی را با خود متحول کرد.

یکی از موثرترین راه ها برای یافتن خود اصیل استفاده درست و همیشگی از سوال است. در انجیل هم جمله ای با این مضمون است که « بخواه تا به تو داده شود». تا نپرسی هیچ جوابی هم نخواهی یافت.


در اینجا برخی از سوالاتی که می توانند راهگشا باشند پیشنهاد می شود:

1-   وقتی به روزهای تعطیل فکر می کنم بیشترین برنامه هایم شامل چه چیزی می باشد؟

2-   اگر موقعیتی پیش بیاید برای اینکه جای دیگری را با انتخاب خودم برای زندگی انتخاب کنم کدام شهر یا کشور را انتخاب خواهم کرد؟ و چرا؟

3-   وقتی خودم را خطاب می کنم و با خودم حرف می زنم کدام القاب را بیشتر از همه برای خودم بکار می برم؟

4-   کار برای یک نفر با حقوق و مزایای ثابت را ترجیح می دهم یا کارآفرینی و ریسک را؟

5-   وقتی آدم ناقص العقلی را می بینم آیا در دلم خدا را بابت سلامتی خودم شکر می کنم؟ یا بی اعتنا به او هستم؟ یا از ضعف حمایت از این گونه افراد در جامعه شاکی و ناراحت می شوم؟

6-    در سالگرد ازدواجم حسی در خودم احساس می کنم یا فقط نقش بازی می کنم؟


می توان سوالات زیادی از این دست را از خود پرسید. نکته ی مهم صادق بودن با خودمان است. اصیل بودن ارزشش را دارد! 


/ 0 نظر / 48 بازدید