در باره ی یک کتاب خوب...

نوشته های آلن دوباتن را دوست دارم. احساس می کنم هر چیزی که اسم این شخص بر روی آن باشد ارزش خواندن دارد. یکی از ویژگی های دوباتن در واقع محقق نمودن همان خواست و آرزوی ویل دورانت بود زمانی که می گفت باید فلسفه را از به میان زندگی روزمره ی مردم بکشانیم و از برج عاجی که در آن خوابیده است بیرون بیاوریم.

خوشبختانه اکثر کتاب های آلن دوباتن با ترجمه های خوبی به زبان فارسی چاپ شده اند و می توان به راحتی به آنها دست پیدا کرد. اولین آشنایی من با آثار و افکار این نویسنده ی ژرف بین مربوط است به کتاب تسلی بخشی های فلسفه . به نظر من این کتاب شاهکار و مهمترین کتاب دوباتن است. کمتر پیدا می شود کسی نسخه ای این چنین عالی و خوب از اندیشه های فلاسفه ی باستان و جدید برای زندگی ما انسان ها تهیه کند.

کتاب اضطراب موقعیت هم از جنس سایر کتاب های دوباتن است. شما را به دورن خودش می کشاند و هربار که سر از کتاب بیرون می آورید احساس می کنید که دست پر برگشته اید.

/ 0 نظر / 26 بازدید