در محضر گوش ها...

پیتر سنگه:

·       انسانها هرگز با تغییر مخالفت نمی‌کنند. آنها با تغییر کردن خودشان مخالفند.
·       ما از طریق یادگیری خودمان را بازآفرینی می‌کنیم.از طریق یادگیری به موجودات جدیدی با قابلیت‌های جدید تبدیل می‌شویم که قبلاً از آن ناتوان بوده‌ایم.


مغز ما صدها هزار سال قبل از آنکه تکنولوژی های مدرن امروزی وجود داشته باشند از طریق حواس پنجگانه با جهان در ارتباط بوده است و برای بقای خود به شناخت آن می پرداخته است. اما در دنیایی که در آن هستیم آن چنان حجمی از اطلاعات ما را احاطه کرده است که دیگر مجالی برای بکارگیری حواس پنجگانه نمی ماند و مغز زیر بار پردازش سنگین اطلاعات کمر راست نمی کند. در این بین لازم است هر از گاهی خودمان را کناری بکشیم و فقط یکی دو جمله ی درست و حسابی را جلوی چشمانمان قرار دهیم و در معنا و مفهوم آنها غرق شویم!

دو جمله ی بالا از آن دست جمله هایی هستند که لازم است ساعت هایی را با آنها خلوت کنیم و به عمق آنها بیندیشیم.

آیا واقعا احساس می کنیم باید تغییر کنیم؟ آیا از اینکه تغییر کردن ما به معنی قبول حرف دیگران در مورد مشکل دار بودن ما باشد حس خوبی خواهیم داشت؟ آیا وقتی به تغییر فکر می کنیم حاضر به تن دادن به خستگی و تلاش و تمرین و تمرین خواهیم بود؟


جلوی ذهن تان را نگیرید بگذارید به پرواز درآید و با این سوالات درگیر شود.


جمله ی دوم که واقعا محشر است. یادگیری فقط این نیست که با یاری حافظه تان مطالبی را که خوانده اید برای دیگران بازگویی کنید بلکه یادگیری یعنی خلق کردن، یعنی بوجود آوردن یک انسان تازه. یادگیری یعنی پیکرتراشی روح و جان.

برای آخر هفته تکالیف ارزشمندی خواهیم داشت!پی نوشت: منبع این جملات سایت متمم است.


/ 0 نظر / 30 بازدید