استمرار...

خسته شدن از ادامه مسیر واکنشی کاملا طبیعی است. راه های طولانی و پرپیچ و خم بارها آدم را به فکر انصراف و برگشتن می اندازد. زندگی هم مسیری است دراز و پر از چالش های ریز و درشت. خستگی و درمانده شدن هم جزئی جدایی ناپذیر از آن می باشد.

اگر به افرادی که در اطرافتان وجود دارند نگاه کنید با انواع گوناگونی از شیوه های انصراف مسیر روبرو خواهید شد.

اما فرق آنهایی که تا آخر مسیر را رفته اند با کسانی که در وسط آن بی خیال! شده اند چیست؟

می توانم جواب را در یک کلمه خلاصه کنم: استمرار

ادامه دادن و پیگیر بودن و تعهدی دائمی به اهداف نتیجه ای قطعی خواهد داشت. کسی که سالهای درازی را ورزش می کند بی شک نتیجه اش را هم خواهد دید. کسانی که سالها خود را به نوشتن عادت داده اند حتما فاصله شان را با دیگرانی که دست از کار کشیده اند خواهند دید. استمرار یعنی اوج گرفتن و پایین آمدن و باز اوج گرفتن و جلو رفتن. استمرار یعنی چشمه ای که از دیروز جاری شده است و تا فرداها خواهد رفت.

نکته ای جالب هم این است که افراد ناموفق دچار یک اشتباه اساسی در مورد موفقیت های کوچکی که هر از گاهی بدست می آورند می شوند: آنها یادشان می رود اگر موفق شدند بخاطر یک سلسله رفتارها و کارها و برنامه هایی بوده است که در یک بازه ی زمانی آنها را انجام و تکرار کرده اند به همین خاطر به محض پیروزی دست از این برنامه های روزانه شان می کشند و در مدت کوتاهی دوباره خود را در اول راه موفقیت می بینند. استمرار یعنی تکرار عادات و برنامه هایی که موفقیت زا هستند.

 استمرار یعنی مطالعه ی هر روز و یادگیری هر روز!

اگر برایتان سخت است چندین سال کار و تلاش کنید و سپس نتیجه ای را بگیرید باید بگویم شما از مهمترین رکن موفقیت یعنی استمرار بی بهره هستید. پس دو راه پیش رو دارید یا این مهارت را کسب کنید یا به زندگی معمولی و بدون ایجاد تفاوتی بزرگ برگردید.


/ 0 نظر / 26 بازدید